Heller en dag som tiger enn hundre år som sau - side 2

(Bård Smestad's hjemmeside)